หนวด สะตอ

ศิลปิน หนวด สะตอ
ฟังเพลงต่อเนื่อง

เพลง
สาบานว่าเธอคนสุดท้าย
เลี้ยงไม่เชื่อง