Home » » รวมเพลงวันสงกรานต์ รำวงเริงสงกรานต์ รำวงวันสงกรานต์

รวมเพลงวันสงกรานต์ รำวงเริงสงกรานต์ รำวงวันสงกรานต์

รวมเพลงในเทศกาลวันสงกรานต์ สนุกสนาน รื่นเริง บันเทิงใจ
ฟังเพลงต่อเนื่อง

ฟังเพลงที่ใช้เปิดในวันสงกรานต์
 1. รำวงวันสงกรานต์ -สุนทราภรณ์
 2. รำวงเริงสงกรานต์
 3. ดาวพระศุกร์
 4. รำวงสาวบ้านแต้
 5. รำวง ชาวทะเล
 6. รำวงสาวสวรรค์
 7. บ่าวสาวรำวง
 8. รำวงเมดเลย์
 9. รักเถอะรักกันไว้
 10. ตลุงสุขสงกรานต์
 11. สงกรานต์บ้านนา- รุ่งเพชร แหลมสิงห์
 12. นาวาสงกรานต์ ร็อกสะเดิด
 13. เมื่อเล่นสงกรานต์ ไผ่ พงศธร
 14. สงกรานต์บ้านเฮา-ร็อคพอกะเทิน

ตำนานความเชื่อในวันสงกรานต์
เป็นคติความเชื่ออยู่ในตำนานสงกรานต์ อันเป็นเรื่องเล่าถึง
ความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว เป็นอุบายเพื่อให้คนโบราณได้
รู้ว่าวันมหาสงกรานต์ คือ วันที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ ซึ่ง
สมัยนั้นถือเป็นการเถลิงศกใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติตรง
กับวันใดโดยสมมุติผ่านนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันใน
สัปดาห์ ปีไหนตรงกับวันใด นางสงกรานต์ที่มีชื่อสมมุติเข้ากับวัน
นั้น ๆ ก็จะเป็นผู้อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่ไปสรงน้ำ
ซึ่งนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดนี้ เป็นเทพธิดาลูกสาวท้าวกบิลพรหม
และเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์ จากตำนานเล่าถึงท้าวกบิล
พรหมแพ้พนันธรรมบาลกุมาร ต้องตัดเศียรออกบูชาธรรมบาล
กุมารตามสัญญาแต่เนื่องจากพระเศียรของพระองค์ตกไปอยู่ที่ใด
ก็จะเป็นอันตรายต่อที่นั้นไม่ว่าจะเป็นบนอากาศ บนดินหรือในน้ำ

    ดังนั้นธิดาทั้งเจ็ดจึงต้องนำพานมารองรับและนำไปประดิษฐาน
ไว้ในถ้ำคันธชุลี ณ เขาไกรลาส ครั้นถึงกำหนด ๓๖๕ วัน ซึ่งโลก
สมมุติว่าเป็นปีหนึ่งเวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์เทพธิดาทั้งเจ็ดก็
จะทรงพาหนะต่างๆผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของบิดาออกแห่
โดยที่เทพธิดาทั้งเจ็ดนี้ปรากฏในวันมหาสงกรานต์เป็นประจำ จึง
ได้ชื่อว่า "นางสงกรานต์" ส่วนท้าวกบิลพรหมนั้น โดยนัยก็คือ
พระอาทิตย์นั่นเองเพราะกบิล หมายถึง สีแดงนอกจากตำนาน
ข้างต้น ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนางสงกรานต์ที่กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรมจะขอนำมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมดังนี้

วันอาทิตย์ ชื่อ ทุงษ
ทัดดอกทับทิม เครื่องประดับปัทมราค ภักษาหารผล
มะเดื่อ อาวุธขวาจักร ซ้ายสังข์ พาหนะครุฑ

วันจันทร์ ชื่อ โคราค
ทัดดอกปีบ เครื่องประดับมุกดา ภักษาหารน้ำมัน
อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายไม้เท้า พาหนะเสือ

วันอังคาร ชื่อ รากษส
ทัดดอกบัวหลวง เครื่องประดับโมรา ภักษาหารโลหิต
อาวุธขวา ตรีศูล ซ้ายธนู พาหนะสุกร

วันพุธ ชื่อ มัณฑา
ทัดดอกจำปา เครื่องประดับไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย
อาวุธขวาเข็ม ซ้ายไม้เท้า พาหนะลา

วันพฤหัสบดี ชื่อ กิริณี
ทัดดอกมณฑา เครื่องประดับมรกต ภักษาหารถั่วงา
อาวุธขวาขอ ซ้ายปืน พาหนะช้าง

วันศุกร์ ชื่อ กิมิทา
ทัดดอกจงกลนี เครื่องประดับบุษราคัม ภักษาหาร
กล้วยน้ำว้า อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายพิณ พาหนะกระบือ

วันเสาร์ ชื่อ มโหทร
ทัดดอกสามหาว เครื่องประดับนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อ
ทราย อาวุธขวาจักร ซ้ายตรีศูล พาหนะนกยูง