หมอลำบุญเพ็ง ไฝผิวชัย

อัลบั้มรวมเพลง หมอลำบุญเพ็ง ไฝผิวชัย ลำล่อง ลำกลอน ฟังเสียงแคน ฟังลำม่วนๆ หมอลำพื้นบ้านแบบเก่าๆ หาฟังยาก


เลือกฟังอัลบั้มเพลง


อัลบั้ม อัศจรรย์
เกี้ยวผู้ชายชอบหลอก
เกี้ยวอุปมา
คติโบราณ1
คติโบราน2
นครกลางดง
เบ็ดเตล็ดสับเปิ่น
ประเพณีลาว
รักเปรียบเทียบ
ลาวเวียงจันทร์
สมัยโบราน1
สมัยโบราน2
สมัยเวียงจันทร์
อวยพรทหารตำรวจ
อัศจรรย์
อัลบั้ม ล่องโขงในขวด
จีรังสังขาร
นานาคติ
บุพกรรมนิทาน
พุทธศาสนา
พุทธศาสนา1
พุทธศาสนา2
แมงดาหากินตามช่อง
รำวงลาว
ล่องโขงในขวด
ลูกทรพีฆ่าพ่อ
สอนผู้เเฒ่า
อวดหญิงดี1
อวดหญิงดี2
อัลบั้ม ต้นกำเนิดหมอลำ
กตัญญ
เกี้ยวเบดเตล็ด
จิตใจของคน
เดินดงสลับนิทาน
ตามฤดู
ใบไผ่โวกวีโว
ผัวเมียอดข้าว
ผัวอีตู่ต้นเตี้ย
รักตามฤดูกาล
ล่องโข่งในขวดยุคใหม่
สอนผู้เฒ่ายุคใหม่
สังขารไม่เทียง1
สังขารไม่เทียง2
เหล้าสาโท

ประวัติ หมอลำ บุญเพ็ง ไฝผิวชัย [ Boonpeng]

   หมอลำบุญเพ็ง ไฝผิวชัย เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2475 ที่จังหวัดอุบลราชธานี สนใจฝึกแสดงหมอลำมาตั้งแต่อายุ 12 ปี กับหมอลำทองมี สายพิณ หมอลำ สุบรรณ พละสูรย์ เป็นผู้ที่มีความจำและไหวพริบปฏิภาณสูง ฝึกลำอยู่เพียง 2 ปี ก็สามารถรับงานแสดงเป็นของตนเองได้ และเนื่องจากหมอลำที่มีสำนวนคมคาย สามารถโต้ตอบ กับหมอลำฝ่ายชายได้อย่างเฉลียวฉลาด เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ได้ชื่อว่าเป็นหมอลำที่มีคารมกล้า โต้ตอบกับคู่ลำด้วยไหวพริบที่ฉับไว

   กลอนลำแต่ละกลอนมีสาระเชิงปรัชญาชีวิต ให้คติสอนใจที่แยบคาย ทำให้เป็นหมอลำหญิงคนเดียวเมื่อปี พ.ศ. 2498 ที่ได้รับการบันทึกแผ่นเสียงมากที่สุด มีงานแสดงทั้งกลางวันกลางคืน

เป็นศิลปินของประชาชนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีหมอลำ เคยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2533 ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. 2537 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

หมอลำบุญเพ็ง ไฝผิวชัย จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ประจำปีพุทธศักราช 2540

หมอลำบุญเพ็ง ไฝผิวชัย" ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก หลังจากประสบอุบัติเหตุลื่นล้มห้องน้ำภายในบ้านพัก เลขที่ 258/155 หมู่ 22 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 28 มี.ค 2551 และ เสียชีวิตใน วันที่ 1 เม.ย. 2551  เมื่อเวลา 01.30 น ศิริอายุได้ 76 ปี

(ภาพปกซีดีเพลงหมอลำ บุญเพ็ง ไฝผิวชัย ชุด อัศจรรย์)