ฉวีวรรณ ดำเนิน Saweewan

อัลบั้มรวมเพลง ศิลปิน ฉวีวรรณ ดำเนิน ฟังหมอลำ ลำล่อง ลำเต้ย ลำกลอน ฟังเพลงแบบต่อเนื่อง

เลือกฟังเพลง


ฉวีวรรณ ดำเนิน 1
ลำล่องชีวิตชาวนา 1
ลำล่องชีวิตชาวนา 2
ลำล่องชื่นอุราฟ้าสาง
ลำกลอนเมตตาจิต
ลำเต้ยจันทร์วันเพ็ญ
ลำล่องฟ้าสีทอง
ลำล่องเย้ยหยอก
ลำล่องอาลัยอาวรณ์
ลำล่องอำลาทุ่งรวงทอง
ลำล่องส่งใจสู่แนวหน้า

ฉวีวรรณ ดำเนิน 2
ลำอาลัยพระธาตุพนม
ลำลูกเสือชาวบ้าน 1
ลำลูกเสือชาวบ้าน 2
ลำชีวิตชาวไร่ 1
ลำชีวิตชาวไร่ 2
ลำยาวคิดถึงอดีต 1
ลำยาวคิดถึงอดีต 2
ลำอาลัยอาวรณ์
ลำยาวชาวอีสานรักไทย
ลำยาวอีสานหลงกรุง 1
ลำยาวอีสานหลงกรุง 2
ลำยาวเก็บเกี่ยว 1
ลำยาวเก็บเกี่ยว 2
ลำยาวกิเลสตัณหาคน 1
ลำยาวกิเลสตัณหาคน 2
ลำสาวนาคอยเก้อ 1
ลำสาวนาคอยเก้อ 2

ประวัติศิลปิน ฉวีวรรณ ดำเนิน
เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี
คู่สมรส โกมินทร์ พันธุ
คุณวุฒิ
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา นาฏศิลป์ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา การเรียนการสอน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ค่ายเพลง เสียงสยาม [Siang siam],เลปโส้ สตูดิโอ [Lepso Syudio]
ภาพปกเทป ฉวีวรรณ ดำเนิน ชุดที่1 ลำล่อง ชีวิตชาวนา (เลปโส้สตูดิโอ)